Lịch sử sự kiện

– Năm 2003: thành lập công ty với 5 thành viên tiên phong và tên gọi ban đầu Công ty TNHH mạng và truyền thông Côn Sơn, ngành nghề hoạt động thi công hạ tầng cáp tín hiệu thông tin liên lạc, tạo nền tảng cho định hướng về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật […]

Xem thêm