Đội ngũ lãnh đạo

1. Phan Quý Hưng (Mr.) – Năm sinh: 1973 – Trình độ chuyên môn: + Cử nhân Toán tin, Đại học Quốc gia Hà Nội + Cử nhân Tài chính, Đại học Toulouse Pháp – Vị trí: Giám đốc  2. Nguyễn Văn Mậu (Mr.) – Năm sinh: 1978 – Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử Viễn thông, Đại […]

Xem thêm