Đóng

Về Côn Sơn

Lịch sử sự kiện

– Năm 2003: thành lập công ty với 5 thành viên tiên phong và tên gọi ban đầu Công ty TNHH mạng và truyền thông Côn Sơn, ngành nghề hoạt động thi công hạ tầng cáp tín hiệu thông tin liên lạc, tạo nền tảng cho định hướng về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và điện nhẹ.

– Năm 2008: đổi tên công ty với tên gọi mới Công ty TNHH phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn làm nổi bật định hướng hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và điện nhẹ và thành lập Văn phòng đại diện tại Tp. Đà Nẵng nhằm mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vực miền trung.

– Năm 2010: được Bộ Công an lựa chọn là đơn vị triển khai Hệ thống mạng Tin học, truyền hình trực tuyến, camera giám sát, thông tin liên lạc cho Công an một số tỉnh/ thành trên toàn quốc.

– Năm 2014: được tập đoàn SUNGROUP lựa chọn là đơn vị triển khai hạ tầng điện nhẹ cho dự án “Làng Pháp khu du lịch Bà Nà Suối Mơ”, qua đó Côn Sơn đã có cơ hội khẳng định năng lực triển khai dự án, tạo tiền đề triển khai các dự án lớn của Tập đoàn SUNGROUP sau này như: Công viên Đại dương Hạ Long, Khu du lịch giải trí SAPA; Quần thể vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc…cũng trong năm 2014 thành lập Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vực miền Nam.

– Năm 2017: doanh thu vượt ngưỡng 100 tỷ đồng

– Năm 2018: tham gia hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.

Về Côn Sơn liên quan