Đóng

Chili System

Username System

Chili System 11/12/2018

Đội ngũ lãnh đạo

1. Phan Quý Hưng (Mr.) – Năm sinh: 1973 – Trình độ chuyên môn: + Cử nhân Toán tin, Đại học Quốc gia Hà Nội + Cử nhân Tài chính, Đại học Toulouse Pháp – Vị trí: Giám đốc  2. Nguyễn Văn Mậu (Mr.) – Năm sinh: 1978 – Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử Viễn thông, Đại […]

Xem thêm

Chili System 11/12/2018

Lịch sử sự kiện

– Năm 2003: thành lập công ty với 5 thành viên tiên phong và tên gọi ban đầu Công ty TNHH mạng và truyền thông Côn Sơn, ngành nghề hoạt động thi công hạ tầng cáp tín hiệu thông tin liên lạc, tạo nền tảng cho định hướng về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật […]

Xem thêm