Đóng

TẤT NIÊN CÔNG TY CÔN SƠN 2018

TẬP THỂ CÔNG TY CÔN SƠN

TẬP THỂ CÔNG TY CÔN SƠN

Côn Sơn tổ chức cuộc thi gói bánh chưng

Côn Sơn tổ chức cuộc thi gói bánh chưng

VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY TỚI TỪ 3 MIỀN

VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY TỚI TỪ 3 MIỀN

untitled-01168

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CỦA ĐỘI TRẦN DUY HƯNG =))))))

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CỦA ĐỘI TRẦN DUY HƯNG =))))))

CÁC THÀNH VIÊN ĐẾN TỪ ĐỘI ĐỒ SƠN ^^

CÁC THÀNH VIÊN ĐẾN TỪ ĐỘI ĐỒ SƠN ^^

ĐỘI QUẤT LÂM

ĐỘI QUẤT LÂM

GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH CUỘC THI GÓI BÁNH CHƯNG

GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH CUỘC THI GÓI BÁNH CHƯNG

CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC GHI NHẬN ĐẠT GIẢI THƯỞNG CON ONG CHĂM CHỈ  2018

CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC GHI NHẬN ĐẠT GIẢI THƯỞNG CON ONG CHĂM CHỈ 2018

PHÒNG HỆ THỐNG

PHÒNG HỆ THỐNG

PHÒNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG

PHÒNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG

Giám đốc công ty

Giám đốc công ty

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ TOÁN

Tin tức nội bộ liên quan